Mhd

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona č.357/2004 Z.z. pre funkčné obdobie 2018 - 2022
Členovia komisie:
- Ing. Anton ZELENAJ, PhD.
- Mgr. Marta HORNÍKOVÁ
- Ing. Alena ČIČOVÁ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre zriadilo komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                Komisia finančná, správy majetku a rozvoja obce

                Predseda: Ing. Alena Čičová

Členovia: Ing. Eva Magdinová, Ing. Mária Koteková, Kvetoslava Bečková, Katarína Zaťková, Ing. Mária Kóňová, Ing. Anton Zaťko, Ing. Dagmar Havrilová, Mária Balážová

Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže

Predseda: Mgr. Alena Černíková

Členovia: Stanislav Kurek, Mgr. Dagmar Szabóová, Ing. Marek Látečka, Martin Pagáč, Margita Račková, PaedDr. Martina Sýkorová, Júlia Majdánová, Lucia Poláčková, Mária Poláčková, Marián Račko, Mária Balážová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Jana Torzewská, PaedDr. Zuzana Muková, Alena Kyačeková, Anna Majdánová, Ivan Chňapek

Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia

Predseda: Mgr. Viera Kubisová

Členovia: Ing. Anton Zelenaj, PhD., JUDr. Eva Belanová, Mgr. Dagmar Szabóová, Peter Varga, Mária Balážová, Tibor Krajči, Anna Kaššáková

Komisia bytová

Predseda: Mgr. Stanislav Zábojník

Členovia: Adriana Vrábelová, Mário Guzmický, Stanislav Kurek, Juraj Obložinský, Mgr. Martina Pňačeková, Mária Balážová, Mgr. Viera Kubisová

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Predseda: Mgr. Marta Horníková

Členovia: Mgr. Martina Pňačeková, Ing. Alena Čičová, MUDr. Leona Šóthová, Anna Majdánová, Mgr. Carmen Čičová, PhDr. Milan Tomka, PhD., Ing. Katarína Struhárová, Mgr. Marianna Szabóová

 

 

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

6.zasadnutie OZ

2019-05-23 12:16:34

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční ako mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa:24.05.2019 (piatok) o 18:00 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

OLDIES PARTY

2019-05-07 17:45:14

Pozývame Vás na OLDIES PARTY, ktorá sa uskutoční 8.6.2019 od 18:00 v miestnom parku

Čítajte viac

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

2019-03-06 16:57:24

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

Čítajte viac

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre

2019-03-06 16:36:46

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 6.3.2019

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019