Mhd

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre

Za poslancov obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre boli vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 15.novembra 2014 zvolení:

 

          Ing. Anton Zelenaj, PhD 

          p. Stanislav Kurek 

          Mgr. Alena Černíková 

          Mgr. Marta Horníková

          Ing. Alena Čičová 

          Ing. Roman Obložinský 

          JUDr. Eva Belanová 

          Ing.Jana Maršálková 

          Mgr.Dagmar Szabóová 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre č. 59/2015-OZ z 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09.04.2015 o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre bolo schválené rozdelenie poslancov obecného zastupiteľstva do obvodov v obci Ivanka pri Nitre podľa predchádzajúceho volebného obdobia nasledovne:

Rozdelenie poslancov Obecného zastupiteľstva do obvodov v Ivanke pri Nitre

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ulice                                                                                                Zodpovedný poslanec

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Myrtina 

Urbárska ulica                                                                                  Mgr. Marta Horníková

Konopárenská ulica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hornocintorínska ulica

Ábelová ulica                                                                                    Ing. Anton Zelenaj, PhD.

Novozámocká ulica (začiatok od Nitry po cintorín Ivanka pri Nitre)   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Novozámocká ulica (od cintorína Ivanka pri Nitre po Mojmírovskú ulicu)

Mateja Tučku                                                                                    Ing. Jana Maršálková

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Horná ulica                                                                                        p. Stanislav Kurek

Novozámocká ulica (od Mojmírovskej ulice po Beňadikovu ulicu)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Novozámocká ulica (od Beňadikovej ulice po koniec obce Ivanky pri Nitre)

Na stanicu

Na pílu                                                                                                Ing. Roman Obložinský

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Krakovská ulica

Mojmírovská ulica                                                                            Ing. Alena Čičová

Pri parku

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Orolská ulica

Nosáková ulica                                                                                 JUDr. Eva Belanová

Pri tehelni

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Beňadikova ulica

Bárdyho ulica                                                                                    Mgr. Alena Černíková

Vinohradnícka ulica                       

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Na štrkovisko

Gergelova ulica                                                                                Mgr. Dagmar Szabóová

Luk 

Konečná

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

2019-03-14 16:11:09

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 27.03.2019 (streda) o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

Zápis do prvého ročníka ZŠ

2019-03-14 15:50:46

Zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční v dňoch 8.- 9. apríla 2019 od 14,00 hod. do 17,00 hod. v budove ZŠ 1.stupňa.

Čítajte viac

Odvoz záhradného odpadu

2019-03-14 15:48:10

Oznamujeme občanom, že v dňoch 25. a 26. marca 2019 sa uskutoční odvoz záhradného odpadu spred brán Vašich rodinných domov. Žiadame preto občanov aby konáre boli riadne uložené, zviazané a pripravené na odvoz už ráno 25.marca. Nadrozmerné haluze/konáre nebudú odvezené, všetko musí byť popílené/postrihané na malé časti, aby s tým pracovníci vedeli manipulovať.

Čítajte viac

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

2019-03-06 15:57:24

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019