Mhd

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre

Za poslancov obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre boli vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 15.novembra 2014 zvolení:

 

          Ing. Anton Zelenaj, PhD 

          p. Stanislav Kurek 

          Mgr. Alena Černíková 

          Mgr. Marta Horníková

          Ing. Alena Čičová 

          Ing. Roman Obložinský 

          JUDr. Eva Belanová 

          Ing.Jana Maršálková 

          Mgr.Dagmar Szabóová 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre č. 59/2015-OZ z 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09.04.2015 o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre bolo schválené rozdelenie poslancov obecného zastupiteľstva do obvodov v obci Ivanka pri Nitre podľa predchádzajúceho volebného obdobia nasledovne:

Rozdelenie poslancov Obecného zastupiteľstva do obvodov v Ivanke pri Nitre

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ulice                                                                                                Zodpovedný poslanec

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Myrtina 

Urbárska ulica                                                                                  Mgr. Marta Horníková

Konopárenská ulica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hornocintorínska ulica

Ábelová ulica                                                                                    Ing. Anton Zelenaj, PhD.

Novozámocká ulica (začiatok od Nitry po cintorín Ivanka pri Nitre)   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Novozámocká ulica (od cintorína Ivanka pri Nitre po Mojmírovskú ulicu)

Mateja Tučku                                                                                    Ing. Jana Maršálková

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Horná ulica                                                                                        p. Stanislav Kurek

Novozámocká ulica (od Mojmírovskej ulice po Beňadikovu ulicu)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Novozámocká ulica (od Beňadikovej ulice po koniec obce Ivanky pri Nitre)

Na stanicu

Na pílu                                                                                                Ing. Roman Obložinský

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Krakovská ulica

Mojmírovská ulica                                                                            Ing. Alena Čičová

Pri parku

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Orolská ulica

Nosáková ulica                                                                                 JUDr. Eva Belanová

Pri tehelni

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Beňadikova ulica

Bárdyho ulica                                                                                    Mgr. Alena Černíková

Vinohradnícka ulica                       

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Na štrkovisko

Gergelova ulica                                                                                Mgr. Dagmar Szabóová

Luk 

Konečná

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Návrh rozpočtu na rok 2019

2018-11-13 14:39:38

Návrh rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na rok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce

Čítajte viac

VÝSLEDKY VOLIEB DO SAMOSPRÁVY

2018-11-11 03:07:28

Starostkou obce Ivanka pri Nitre sa vo voľbách do samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018 stala Ing.JANA MARŠÁLKOVÁ s počtom hlasov 652.

Čítajte viac

Orezávanie konárov pri elektrických vedeniach

2018-11-05 13:08:00

Oznam pre majiteľov stromov v blízkosti elektrického vedenia je zverejnený na úradnej tabuli obce - viď príloha.

Čítajte viac

Prerušenie distribúcie elektriny 15.11.2018

2018-11-05 12:52:30

Oznamujeme občanom, že dňa 15.11.2018 v čase od 7:30 do 15:00 hod.bude prerušená distribúcia elektriny na Novozámockej ulici, Konopárenskej, Myrtinej, Na Stanicu, Urbárskej. Konkrétne čísla domov sú v prílohe.

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018