Mhd

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre

Za poslancov obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre boli vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 15.novembra 2014 zvolení:

 

          Ing. Anton Zelenaj, PhD 

          p. Stanislav Kurek 

          Mgr. Alena Černíková 

          Mgr. Marta Horníková

          Ing. Alena Čičová 

          Ing. Roman Obložinský 

          JUDr. Eva Belanová 

          Ing.Jana Maršálková 

          Mgr.Dagmar Szabóová 

 

Uznesením obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre č. 59/2015-OZ z 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09.04.2015 o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre bolo schválené rozdelenie poslancov obecného zastupiteľstva do obvodov v obci Ivanka pri Nitre podľa predchádzajúceho volebného obdobia nasledovne:

Rozdelenie poslancov Obecného zastupiteľstva do obvodov v Ivanke pri Nitre

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ulice                                                                                                Zodpovedný poslanec

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Myrtina 

Urbárska ulica                                                                                  Mgr. Marta Horníková

Konopárenská ulica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hornocintorínska ulica

Ábelová ulica                                                                                    Ing. Anton Zelenaj, PhD.

Novozámocká ulica (začiatok od Nitry po cintorín Ivanka pri Nitre)   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Novozámocká ulica (od cintorína Ivanka pri Nitre po Mojmírovskú ulicu)

Mateja Tučku                                                                                    Ing. Jana Maršálková

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Horná ulica                                                                                        p. Stanislav Kurek

Novozámocká ulica (od Mojmírovskej ulice po Beňadikovu ulicu)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Novozámocká ulica (od Beňadikovej ulice po koniec obce Ivanky pri Nitre)

Na stanicu

Na pílu                                                                                                Ing. Roman Obložinský

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Krakovská ulica

Mojmírovská ulica                                                                            Ing. Alena Čičová

Pri parku

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Orolská ulica

Nosáková ulica                                                                                 JUDr. Eva Belanová

Pri tehelni

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Beňadikova ulica

Bárdyho ulica                                                                                    Mgr. Alena Černíková

Vinohradnícka ulica                       

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Na štrkovisko

Gergelova ulica                                                                                Mgr. Dagmar Szabóová

Luk 

Konečná

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Oznam - webová stránka obce

2019-01-11 12:34:08

Oznamujeme občanom, že práve prebieha výber dodávateľa novej webovej stránky obce. Z uvedených dôvodov sa budú všetky zákonom stanovené a povinne zverejňované informácie umiestňovať až po spustení novej webovej stránky obce.

Čítajte viac

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2019

2018-12-21 12:19:00

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2019 je zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1.polrok 2019

2018-11-28 17:08:36

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1. polrok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 28.11.2018

Čítajte viac

Oznam pre majiteľov psov

2018-11-26 13:26:02

Oznam pre vlastníkov psov o zabezpečení trvalého označenia psov čipom bol zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019