Mhd

Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Ivanka pri Nitre projekt s názvom: „Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie dvoch hlavných aktivít projektu:

 1.    Stavebné úpravy
 2.    Detské ihrisko

Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných úprav existujúcej budovy materskej školy a obstaraním materiálno-technického vybavenia materskej školy. Výsledkom projektu má byť zvýšenie jestvujúcej kapacity na 56 detí navštevujúcich materskú školu. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce Ivanka pri Nitre najmä mladé rodiny. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 121 092,02 €.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť zaškolenosť detí v materskej škole Ivanka pri Nitre a prispievať k skvalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávacieho procesu.

hypertextový odkaz na webové sídlo RO http://www.mpsr.sk/
hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Dokumenty na stiahnutie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Oznam - webová stránka obce

2019-01-11 12:34:08

Oznamujeme občanom, že práve prebieha výber dodávateľa novej webovej stránky obce. Z uvedených dôvodov sa budú všetky zákonom stanovené a povinne zverejňované informácie umiestňovať až po spustení novej webovej stránky obce.

Čítajte viac

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2019

2018-12-21 12:19:00

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2019 je zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1.polrok 2019

2018-11-28 17:08:36

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1. polrok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 28.11.2018

Čítajte viac

Oznam pre majiteľov psov

2018-11-26 13:26:02

Oznam pre vlastníkov psov o zabezpečení trvalého označenia psov čipom bol zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019