Mhd

Verejné obstarávanie

Zverejňovacia povinnosť sa týka všetkých zákaziek, pri ktorých je predpokladaná hodnota vyššia ako 1 000 €.

Príprava územia miestna komunikácia Urbárska, Ivanka pri Nitre

predpokladaná cena práce: cca 83 806,56€

začiatok vykonávania prác: 25.04.2016

 

Vybudovanie chodníka v Ivanke pri Nitre (Novozámocká ulica)

predpokladaná cena práce: cca 31 000,-€

začiatok vykonávania prác: 12.11.2015

 

Kamerový systém pre obec Ivanka pri Nitre - pokračovanie

predpokladaná cena práce: cca 9 000,-€

začiatok vykonávania prác: 03.11.2015

 

Vybudovanie chodníka v Ivanke pri Nitre (od Ábelovej ulici po Hornú ulicu)

predpokladaná cena práce: cca 20 000,-€

začiatok vykonávania prác: 3.8.2015

 

Výmena podlahovej krytiny - Telocvičňa ZŠ

predpokladaná cena práce: cca 2 800,-€

začiatok vykonávania prác: 26.9.2014

 

Vybudovanie chodníka v Ivanke pri Nitre

predpokladaná cena práce: cca 12 000,-€

začiatok vykonávania prác: 24.8.2014

 

Zateplenie fasády ZŠ v Ivanke pri Nitre

predpokladaná cena práce: cca 27 000,-€

začiatok vykonávania prác: 4.5.2014

 

Detské ihriská - Myrtina ulica a Luk, Ivanka pri Nitre

predpokladaná cena práce: cca 12 000,-€

začiatok vykonávania prác: 23.3.2014

 

Kamerový systém pre obec Ivanka pri Nitre

predpokladaná cena práce: cca 5 500,-€

začiatok vykonávania prác: 11.12.2013

 

Havarijný stav - Telocvičňa ZŠ - oprava sociálnych zariadení

predpokladaná cena práce: cca 23 000,-€

začiatok vykonávania prác: 10.12.2013

 

Havarijný stav - Telocvičňa ZŠ - oprava ústredného kúrenia

predpokladaná cena práce: cca 6 000,-€

začiatok vykonávania prác: 10.12.2013

 

Občerstvenie na kultúrnospoločenskú akciu: Posedenie pre seniorov (pri príležitosti mesiaca úcty k starším)

predpokladaná cena: cca 1 500,-€

dátum akcie: 24.10.2013

 

Havarijný stav - Telocvičňa ZŠ - výmena okien a rekonštrukcia sociálneho zariadenia

predpokladaná cena práce: cca 32 000,-€

začiatok vykonávania prác: 11.10.2013

 

Rekonštrukcia Kuchynky v Materskej škole Roháčik

predpokladaná cena práce: cca 3 000,-€

začiatok vykonávania prác: 23.8.2013

 

Sanácia budovy bývalého CO skladu v areáli MŠ

predpokladaná cena práce: cca 14 700,-€

začiatok vykonávania prác: 7.8.2013

 

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Oznam - webová stránka obce

2019-01-11 12:34:08

Oznamujeme občanom, že práve prebieha výber dodávateľa novej webovej stránky obce. Z uvedených dôvodov sa budú všetky zákonom stanovené a povinne zverejňované informácie umiestňovať až po spustení novej webovej stránky obce.

Čítajte viac

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2019

2018-12-21 12:19:00

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2019 je zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1.polrok 2019

2018-11-28 17:08:36

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1. polrok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 28.11.2018

Čítajte viac

Oznam pre majiteľov psov

2018-11-26 13:26:02

Oznam pre vlastníkov psov o zabezpečení trvalého označenia psov čipom bol zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019