Mhd

Verejné obstarávanie

Zverejňovacia povinnosť sa týka všetkých zákaziek, pri ktorých je predpokladaná hodnota vyššia ako 1 000 €.

Príprava územia miestna komunikácia Urbárska, Ivanka pri Nitre

predpokladaná cena práce: cca 83 806,56€

začiatok vykonávania prác: 25.04.2016

 

Vybudovanie chodníka v Ivanke pri Nitre (Novozámocká ulica)

predpokladaná cena práce: cca 31 000,-€

začiatok vykonávania prác: 12.11.2015

 

Kamerový systém pre obec Ivanka pri Nitre - pokračovanie

predpokladaná cena práce: cca 9 000,-€

začiatok vykonávania prác: 03.11.2015

 

Vybudovanie chodníka v Ivanke pri Nitre (od Ábelovej ulici po Hornú ulicu)

predpokladaná cena práce: cca 20 000,-€

začiatok vykonávania prác: 3.8.2015

 

Výmena podlahovej krytiny - Telocvičňa ZŠ

predpokladaná cena práce: cca 2 800,-€

začiatok vykonávania prác: 26.9.2014

 

Vybudovanie chodníka v Ivanke pri Nitre

predpokladaná cena práce: cca 12 000,-€

začiatok vykonávania prác: 24.8.2014

 

Zateplenie fasády ZŠ v Ivanke pri Nitre

predpokladaná cena práce: cca 27 000,-€

začiatok vykonávania prác: 4.5.2014

 

Detské ihriská - Myrtina ulica a Luk, Ivanka pri Nitre

predpokladaná cena práce: cca 12 000,-€

začiatok vykonávania prác: 23.3.2014

 

Kamerový systém pre obec Ivanka pri Nitre

predpokladaná cena práce: cca 5 500,-€

začiatok vykonávania prác: 11.12.2013

 

Havarijný stav - Telocvičňa ZŠ - oprava sociálnych zariadení

predpokladaná cena práce: cca 23 000,-€

začiatok vykonávania prác: 10.12.2013

 

Havarijný stav - Telocvičňa ZŠ - oprava ústredného kúrenia

predpokladaná cena práce: cca 6 000,-€

začiatok vykonávania prác: 10.12.2013

 

Občerstvenie na kultúrnospoločenskú akciu: Posedenie pre seniorov (pri príležitosti mesiaca úcty k starším)

predpokladaná cena: cca 1 500,-€

dátum akcie: 24.10.2013

 

Havarijný stav - Telocvičňa ZŠ - výmena okien a rekonštrukcia sociálneho zariadenia

predpokladaná cena práce: cca 32 000,-€

začiatok vykonávania prác: 11.10.2013

 

Rekonštrukcia Kuchynky v Materskej škole Roháčik

predpokladaná cena práce: cca 3 000,-€

začiatok vykonávania prác: 23.8.2013

 

Sanácia budovy bývalého CO skladu v areáli MŠ

predpokladaná cena práce: cca 14 700,-€

začiatok vykonávania prác: 7.8.2013

 

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

TURNAJ V MALOM FUTBALE O POHÁR STAROSTU OBCE IVANKA PRI NITRE 18. ROČNÍK

2019-06-21 12:35:42

TURNAJ V MALOM FUTBALE O POHÁR STAROSTU OBCE IVANKA PRI NITRE 18. ROČNÍK 29.06.2019

Čítajte viac

9.zasadnutie OZ 26.6.2019

2019-06-21 11:24:59

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční dňa: 26.06.2019 (streda) o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

Plánovaná odstávka el.energie

2019-06-18 10:05:12

Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Nitra oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 25.06. (utorok) v čase od 6,30 hod. do 17.00 hod bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Novozámocká ulica – nepárne čísla od čísla 227 – po číslo 233 Párne čísla od čísla 290 – po číslo 306 Krakovská ulica – párne čísla od čísla 2 po číslo 102, nepárne čísla od čísla 3 – po číslo 57 a č.101 Mojmírovská ulica č.13, Ulica na pílu č.3 a 4 Ďalej to budú celé ulice: Hornocintorínska ulica, Mateja Tučku, Na Stanicu, Orolská ulica, ulica Pri Tehelni a Ábelova ulica. Taktiež dňa 25.06 ale v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Novozámocká ulica – nepárne čísla od čísla 309 – 365, párne čísla od čísla 398 po číslo 414. Ďalej to budú ulice: Gergelova ulica č.2 a 4, Konečná ulica č.1 a 3, Ulica Na štrkovisko č.1 a 17, Orolská ulica č.41 a celá ulica Luk. Dňa 26.06.(streda) v čase od 06,30 hod. až do 17.00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Novozámocká ulica č.359 Gergelova ulica od č.1 – po číslo 62 a ulica Na Štrkovisko od č.1 po číslo 21 Za pochopenie ďakuje západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Nitra.

Čítajte viac

Očkovanie a čipovanie psov a mačiek

2019-06-18 09:54:54

Oznamujeme všetkým chovateľom psov a mačiek starších ako 3 mesiace, že dňa 22.6.2019 /sobota/ sa v Ivanke pri Nitre uskutoční povinné očkovanie proti besnote. Očkovanie bude prebiehať od 8,00 - 10,30 hod. pred kultúrnym domom a od 11,00 do 12,30 hod. v Gergelovej. Poplatok za očkovanie proti besnote je 5 €. Zároveň bude možné zaočkovať psov aj proti psinke a parvoviróze za poplatok 5 €. Súčasne je možné si splniť zákonnú povinnosť a dať začipovať psa vrátane registrácie za poplatok 15€ (je nutné doniesť občiansky preukaz majiteľa). Zároveň je potrebné vykonať aj preregistráciu už začipovaných psov, k čomu je potrebné predložiť občiansky preukaz majiteľa psa.

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019