Mhd

Cvičenie DHZ v MŠ 6.6.2013

Vážení občania.

            Dňa 6. 6. 2013 sa uskutočnilo hasičské cvičenie Obecného hasičského zboru Ivanka pri Nitre na miestny objekt: Materská škola Roháčik. Cieľom cvičenia bolo preveriť schopnosti učiteľov pri vzniku požiaru v objekte školy počas vyučovania, schopnosť privolania pomoci cez obecný úrad – ohlasovňu požiarov a pripravenosť obecného hasičského zboru pri likvidácii daného požiaru a záchrane žiakov.

            Cvičenie započalo simulovaním požiaru pri vstupných dverách a činnosťou protipožiarnej hliadky, ktorá zabránila rozšíreniu požiaru do priestoru, kde boli sústredené deti, ako aj ohlásením požiaru na obecný úrad. Tento okamžite spohotovil obecný hasičský zbor Ivanka pri Nitre, pod vedením jeho veliteľa pána Ivana Chňapeka, ktorý sa dostavil namiesto požiaru vozidlami T 148 a CAS 25 RTHP. Polovica mužstva rozvinula vedenie a započala likvidovať požiar a 4 členovia v ochranných oblekoch a dýchacích prístrojoch vnikli do objektu školy, vykonali prieskum pri ktorom našli 3 deti, ktoré sa ukryli pred požiarom a za pomoci učiteliek vykonali evakuáciu žiakov a aj učiteľov cez prízemné okno. Nakoľko sa pri požiari zranila jedna učiteľka a hasič, týchto takisto evakuovali cez okno a zdravotná služba obecného hasičského zboru im poskytla prvú predlekársku pomoc.

            Keďže deti boli veľmi ukáznené a veľmi dobre zvládli túto náročnú situáciu dostali od hasičov sladkú odmenu a hasiči dostali od deti obrázky s tématikou požiarnej ochrany. Na záver starosta obce pán Gál poďakoval všetkým prítomným za výborne zvládnuté cvičenie a vyslovil svoje prianie, aby takáto situácia nikdy nemusela vzniknúť aj keď sa všetci presvedčili, že obec ju svojimi silami a prostriedkami zvládne.

            Toto všetko sa udialo pred očami rodičov deti, ktorí sa presvedčili, že obecný úrad cez svoj obecný hasičský zbor je výborne pripravený, dobre materiálne vybavený a odborne preškolený a najmä vždy pripravený pomôcť svojim spoluobčanom aj pri takejto situácií.

 

Ing. Ivan Matúška – prevetivár PO obce

 

Príloha : foto

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

TURNAJ V MALOM FUTBALE O POHÁR STAROSTU OBCE IVANKA PRI NITRE 18. ROČNÍK

2019-06-21 12:35:42

TURNAJ V MALOM FUTBALE O POHÁR STAROSTU OBCE IVANKA PRI NITRE 18. ROČNÍK 29.06.2019

Čítajte viac

9.zasadnutie OZ 26.6.2019

2019-06-21 11:24:59

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční dňa: 26.06.2019 (streda) o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

Plánovaná odstávka el.energie

2019-06-18 10:05:12

Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Nitra oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 25.06. (utorok) v čase od 6,30 hod. do 17.00 hod bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Novozámocká ulica – nepárne čísla od čísla 227 – po číslo 233 Párne čísla od čísla 290 – po číslo 306 Krakovská ulica – párne čísla od čísla 2 po číslo 102, nepárne čísla od čísla 3 – po číslo 57 a č.101 Mojmírovská ulica č.13, Ulica na pílu č.3 a 4 Ďalej to budú celé ulice: Hornocintorínska ulica, Mateja Tučku, Na Stanicu, Orolská ulica, ulica Pri Tehelni a Ábelova ulica. Taktiež dňa 25.06 ale v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Novozámocká ulica – nepárne čísla od čísla 309 – 365, párne čísla od čísla 398 po číslo 414. Ďalej to budú ulice: Gergelova ulica č.2 a 4, Konečná ulica č.1 a 3, Ulica Na štrkovisko č.1 a 17, Orolská ulica č.41 a celá ulica Luk. Dňa 26.06.(streda) v čase od 06,30 hod. až do 17.00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Novozámocká ulica č.359 Gergelova ulica od č.1 – po číslo 62 a ulica Na Štrkovisko od č.1 po číslo 21 Za pochopenie ďakuje západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Nitra.

Čítajte viac

Očkovanie a čipovanie psov a mačiek

2019-06-18 09:54:54

Oznamujeme všetkým chovateľom psov a mačiek starších ako 3 mesiace, že dňa 22.6.2019 /sobota/ sa v Ivanke pri Nitre uskutoční povinné očkovanie proti besnote. Očkovanie bude prebiehať od 8,00 - 10,30 hod. pred kultúrnym domom a od 11,00 do 12,30 hod. v Gergelovej. Poplatok za očkovanie proti besnote je 5 €. Zároveň bude možné zaočkovať psov aj proti psinke a parvoviróze za poplatok 5 €. Súčasne je možné si splniť zákonnú povinnosť a dať začipovať psa vrátane registrácie za poplatok 15€ (je nutné doniesť občiansky preukaz majiteľa). Zároveň je potrebné vykonať aj preregistráciu už začipovaných psov, k čomu je potrebné predložiť občiansky preukaz majiteľa psa.

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019