Mhd

Cvičenie DHZ v MŠ 6.6.2013

Vážení občania.

            Dňa 6. 6. 2013 sa uskutočnilo hasičské cvičenie Obecného hasičského zboru Ivanka pri Nitre na miestny objekt: Materská škola Roháčik. Cieľom cvičenia bolo preveriť schopnosti učiteľov pri vzniku požiaru v objekte školy počas vyučovania, schopnosť privolania pomoci cez obecný úrad – ohlasovňu požiarov a pripravenosť obecného hasičského zboru pri likvidácii daného požiaru a záchrane žiakov.

            Cvičenie započalo simulovaním požiaru pri vstupných dverách a činnosťou protipožiarnej hliadky, ktorá zabránila rozšíreniu požiaru do priestoru, kde boli sústredené deti, ako aj ohlásením požiaru na obecný úrad. Tento okamžite spohotovil obecný hasičský zbor Ivanka pri Nitre, pod vedením jeho veliteľa pána Ivana Chňapeka, ktorý sa dostavil namiesto požiaru vozidlami T 148 a CAS 25 RTHP. Polovica mužstva rozvinula vedenie a započala likvidovať požiar a 4 členovia v ochranných oblekoch a dýchacích prístrojoch vnikli do objektu školy, vykonali prieskum pri ktorom našli 3 deti, ktoré sa ukryli pred požiarom a za pomoci učiteliek vykonali evakuáciu žiakov a aj učiteľov cez prízemné okno. Nakoľko sa pri požiari zranila jedna učiteľka a hasič, týchto takisto evakuovali cez okno a zdravotná služba obecného hasičského zboru im poskytla prvú predlekársku pomoc.

            Keďže deti boli veľmi ukáznené a veľmi dobre zvládli túto náročnú situáciu dostali od hasičov sladkú odmenu a hasiči dostali od deti obrázky s tématikou požiarnej ochrany. Na záver starosta obce pán Gál poďakoval všetkým prítomným za výborne zvládnuté cvičenie a vyslovil svoje prianie, aby takáto situácia nikdy nemusela vzniknúť aj keď sa všetci presvedčili, že obec ju svojimi silami a prostriedkami zvládne.

            Toto všetko sa udialo pred očami rodičov deti, ktorí sa presvedčili, že obecný úrad cez svoj obecný hasičský zbor je výborne pripravený, dobre materiálne vybavený a odborne preškolený a najmä vždy pripravený pomôcť svojim spoluobčanom aj pri takejto situácií.

 

Ing. Ivan Matúška – prevetivár PO obce

 

Príloha : foto

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Oznam - webová stránka obce

2019-01-11 12:34:08

Oznamujeme občanom, že práve prebieha výber dodávateľa novej webovej stránky obce. Z uvedených dôvodov sa budú všetky zákonom stanovené a povinne zverejňované informácie umiestňovať až po spustení novej webovej stránky obce.

Čítajte viac

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2019

2018-12-21 12:19:00

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2019 je zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1.polrok 2019

2018-11-28 17:08:36

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1. polrok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 28.11.2018

Čítajte viac

Oznam pre majiteľov psov

2018-11-26 13:26:02

Oznam pre vlastníkov psov o zabezpečení trvalého označenia psov čipom bol zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019