Čistota obce

Dedičstvo čistého životného prostredia treba zanechať aj ďalším generáciám. Dnešná doba produkuje viacej odpadov než tomu bolo v minulosti, preto vzniká veľký problém ako to riešiť a nebyť k tejto otázke ľahostajným...

Pokračovanie

ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU

OD 1.MÁJA 2016 sa začalo s novým systémom zberu komunálneho odpadu, ktorý sa vyváža VÝHRADNE len zo zberných nádob OZNAČENÝCH NÁLEPKOU!!!

Pokračovanie

Mhd

Úradná tabuľa

Zámer Prepojovací VTL plynovod - Golianovo

Zámer zverejnený na úradenej tabuli obce - Prepojovací VTL plynovod DN 50 PN 75 KS04 - Golianovo

Návrh nového VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi

Návrh nového VZN č.1/2016 zverejnený na Úradnej tabuli obce

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce bol schválený OZ 22.6.2016 uznesením č. 37/2016-OZ

ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU

OD 1.MÁJA 2016 sa začalo s novým systémom zberu komunálneho odpadu, ktorý sa vyváža VÝHRADNE len zo zberných nádob OZNAČENÝCH NÁLEPKOU!!!

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený dňa 14.12.2016 uznesením č. 119/2016-OZ

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 bol schválený dňa 18.6.2015 uznesením č. 64/2015-OZ

Rozpočet obce na roky 2013, 2014, 2015

Rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na roky 2013, 2014, 2015 zverejnený na úradnej tabuli

Všetky informácie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Zámer Prepojovací VTL plynovod - Golianovo

2016-09-07 16:54:16

Zámer zverejnený na úradenej tabuli obce - Prepojovací VTL plynovod DN 50 PN 75 KS04 - Golianovo

Čítajte viac

Návrh nového VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi

2016-08-09 14:46:03

Návrh nového VZN č.1/2016 zverejnený na Úradnej tabuli obce

Čítajte viac

Záverečný účet obce za rok 2015

2016-06-01 09:44:52

Záverečný účet obce bol schválený OZ 22.6.2016 uznesením č. 37/2016-OZ

Čítajte viac

Čistota obce

2016-03-29 11:03:01

Dedičstvo čistého životného prostredia treba zanechať aj ďalším generáciám. Dnešná doba produkuje viacej odpadov než tomu bolo v minulosti, preto vzniká veľký problém ako to riešiť a nebyť k tejto otázke ľahostajným...

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2016