2.Mimoriadne zasadnutie OZ v roku 2018

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení zvoláva starosta obce 2.mimoriadne zasadnutie OZ v roku 2018, ktoré sa uskutoční v utorok 20.3.2018 o 16:30 hod. v kancelárii starostu obce

Pokračovanie

Zápis detí do MŠ v Ivanke pri Nitre

Zápis detí do Materskej školy - Roháčik v Ivanke pri Nitre, Novozámocká ul., č. 300 sa bude konať od 02.05.2018 - do 04.05.2018 v čase od 10.30 hod.do 11.30 hod.v budove materskej školy

Pokračovanie

Cvičenie pomocou vlastnej váhy

od 3.10.2017 - každý utorok - telocvičňa ZŠ Ivanka pri Nitre

Pokračovanie

Zberné miesto v Ivanke pri Nitre

Oznamujeme občanom, že zberné miesto je v areále Poľnohospodárskeho družstva - na ulici Pri Parku v Ivanke pri Nitre. Otváracie hodiny: UTOROK a STREDA od 17:00 do 20:00 hod. a SOBOTA od 8:00 do 14:00 hod.

Pokračovanie

Mhd

Úradná tabuľa

2.Mimoriadne zasadnutie OZ v roku 2018

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení zvoláva starosta obce 2.mimoriadne zasadnutie OZ v roku 2018, ktoré sa uskutoční v utorok 20.3.2018 o 16:30 hod. v kancelárii starostu obce

Zápis detí do MŠ v Ivanke pri Nitre

Zápis detí do Materskej školy - Roháčik v Ivanke pri Nitre, Novozámocká ul., č. 300 sa bude konať od 02.05.2018 - do 04.05.2018 v čase od 10.30 hod.do 11.30 hod.v budove materskej školy

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2018

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1. polrok 2018 zverejnený na úradnej tabuli

Konanie podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme

Konanie podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme

Správne poplatky od 1.1.2018

Správne poplatky od 1.1.2018 zverejnené na úradnej tabuli obce

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2018

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu v roku 2018

Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020

Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Ivanka pri Nitre

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na úradnej tabuli obce

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2011

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2011 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania bol vyvesený na úradnej tabuli obce

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu bola zverejnená na úradnej tabuli obce Ivanka pri Nitre

Všetky informácie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

2.Mimoriadne zasadnutie OZ v roku 2018

2018-03-16 14:42:02

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení zvoláva starosta obce 2.mimoriadne zasadnutie OZ v roku 2018, ktoré sa uskutoční v utorok 20.3.2018 o 16:30 hod. v kancelárii starostu obce

Čítajte viac

Separovaný zber

2018-03-02 13:44:25

Oznam pre občanov, ktorí nemajú nádoby na separovaný odpad (papier, plasty, bioodpad)

Čítajte viac

Kanalizácia v Ivanke pri Nitre

2018-03-02 13:40:13

OBEC IVANKA PRI NITRE a PRIPOJENIE OBČANOV NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU. Najčastejšie otázky a odpovede

Čítajte viac

Zápis detí do MŠ v Ivanke pri Nitre

2018-03-01 13:10:01

Zápis detí do Materskej školy - Roháčik v Ivanke pri Nitre, Novozámocká ul., č. 300 sa bude konať od 02.05.2018 - do 04.05.2018 v čase od 10.30 hod.do 11.30 hod.v budove materskej školy

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018