Platobné výmery a rozhodnutia o vyrubení dane

Oznamujeme občanom, že platobné výmery pre úhradu poplatku za komunálny odpad a stočné, spolu s rozhodnutím o vyrubení dane z nehnuteľnosti a dane za psa si môžete prevziať v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre počas úradných hodín.

Pokračovanie

Separovaný zber

Vážení občania, v poslednom čase rastie počet nečistôt v separovaných odpadoch. Preto Vás upozorňujeme, aby ste dôsledne dodržiavali pokyny o triedení odpadu.

Pokračovanie

Cvičenie pomocou vlastnej váhy

od 3.10.2017 - každý utorok - telocvičňa ZŠ Ivanka pri Nitre

Pokračovanie

Zberné miesto v Ivanke pri Nitre

Oznamujeme občanom, že zberné miesto je v areále Poľnohospodárskeho družstva - na ulici Pri Parku v Ivanke pri Nitre. Otváracie hodiny: UTOROK a STREDA od 17:00 do 20:00 hod. a SOBOTA od 8:00 do 14:00 hod.

Pokračovanie

Mhd

Úradná tabuľa

3.mimoriadne zasadnutie OZ v roku 2018

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a starosta obce 3. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční dňa: 23.05.2018, (streda) o 16,00 hod.

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 21.05.2018

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 4/2012 bol dňa 7.5.2018 zverejnený na úradnej tabuli obce

Zámer predaja obecného majetku

Zámer predaja obecného majetku bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 26.03.2018

Ponuka práce

Informácia o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca: vedúca školskej jedálne a ponuka práce: prevádzková pracovníčka kuchyne ZŠ

Konanie podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme

Konanie podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme

Správne poplatky od 1.1.2018

Správne poplatky od 1.1.2018 zverejnené na úradnej tabuli obce

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2018

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu v roku 2018

Rozpočet obce na roky 2018, 2019 a 2020

Rozpočet obce na roky 2018, 2019 a 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Ivanka pri Nitre

Všetky informácie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

3.mimoriadne zasadnutie OZ v roku 2018

2018-05-21 14:30:06

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a starosta obce 3. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční dňa: 23.05.2018, (streda) o 16,00 hod.

Čítajte viac

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017

2018-05-21 14:19:29

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018

2018-05-21 14:09:46

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 21.05.2018

Čítajte viac

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012

2018-05-17 08:53:24

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 4/2012 bol dňa 7.5.2018 zverejnený na úradnej tabuli obce

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018