Cvičenie pomocou vlastnej váhy

od 3.10.2017 - každý utorok - telocvičňa ZŠ Ivanka pri Nitre

Pokračovanie

Zberné miesto v Ivanke pri Nitre

Oznamujeme občanom, že zberné miesto je presťahované do areálu Poľnohospodárskeho družstva - na ulici Pri Parku v Ivanke pri Nitre. Otváracie hodiny: UTOROK a STREDA od 13:00 do 17:00 hod a SOBOTA od 8:00 do 14:00

Pokračovanie

Mhd

Úradná tabuľa

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2018

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu v roku 2018

Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020

Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Ivanka pri Nitre

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na úradnej tabuli obce

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2011

Návrh Dodatku č. 2 k VZN o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania bol vyvesený na úradnej tabuli obce

Návrh Dodatku c.2 k VZN c.4/2012 o miestnych daniach

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č.4/2012 o miestnych daniach bol zverejnený na úradnej tabuli

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu bola zverejnená na úradnej tabuli obce Ivanka pri Nitre

Zberné miesto v Ivanke pri Nitre

Oznamujeme občanom, že zberné miesto je presťahované do areálu Poľnohospodárskeho družstva - na ulici Pri Parku v Ivanke pri Nitre. Otváracie hodiny: UTOROK a STREDA od 13:00 do 17:00 hod a SOBOTA od 8:00 do 14:00

Záverečný účet za rok 2016

Záverečný účet za rok bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 7.6.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2017

Oznamujeme občanom, že Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na úradnej tabuli obce Ivanka pri Nitre dňa 25.05.2017

Všetky informácie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

2017-12-14 15:55:29

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Čítajte viac

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2018

2017-12-08 13:34:34

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu v roku 2018

Čítajte viac

OZNAM - Dovolenka Obecný úrad

2017-12-08 12:35:19

Oznamujeme občanom, že v dňoch od: 22.12.2017(piatok) do: 05.01.2018 bude Obecný úrad v Ivanke pri Nitre z dôvodu čerpania riadnych dovoleniek ZATVORENÝ!

Čítajte viac

Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020

2017-12-01 11:42:46

Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Ivanka pri Nitre

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2017