2.riadne zasadnutie OZ

STAROSTA OBCE Ivanka pri Nitre, z v o l á v a v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 27.02.2017 (pondelok) o 16:00 hod. v sobášnej miestnosti kultúrneho domu

Pokračovanie

Cvičenie pre zdravie v Ivanke pri Nitre

Informujeme Vás o možnosti urobiť niečo pre svoje zdravie a dobrý pocit: Cvičenie: každý pondelok v telocvični ZŠ o 18:30 hod. a Pilates: každú stredu v sále Kultúrneho domu o 18:00 hod.

Pokračovanie

NEDVĚDOVCI 22.2.2017

22.2.2017 o 19:00 hod v Kultúrnom dome Ivanka pri Nitre. Vstupné: 12,-€ V predpredaji na obecnom úrade: 9,-€

Pokračovanie

Informácia pre občanov obce

Oznamujeme občanom, že v uplynulých dňoch im bola doručená informácia z obce spolu s harmonogramom vývozu komunálneho a separovaného odpadu.

Pokračovanie

Mhd

Úradná tabuľa

2.riadne zasadnutie OZ

STAROSTA OBCE Ivanka pri Nitre, z v o l á v a v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 27.02.2017 (pondelok) o 16:00 hod. v sobášnej miestnosti kultúrneho domu

Detská ambulancia MUDr.Moniky Čiernej

Oznamujeme, že v dňoch od 20.2. do 24.2.2017 bude ambulancia pre deti a dorast z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zatvorená. Zastupuje ju MUDr.Tencerová v ZS v Mojmírovciach od 7:30 do 11:30 hod. č. tel.: 037/7798 107

Návrh dodatku č.3 k VZN č.3/2013

Návrh dodatku č.3 k VZN č.3/2013 bol zverejnený na úradnej tabuli

Oznam o rekonštrukcii podláh v ZŠ

Rekonštrukcia podláh v ZŠ Ivanka pri Nitre

Výberové konanie na riaditeľa/ku Materskej školy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, Ivanka pri Nitre

Prepojovací VTL plynovod DN 500 PN 75 KS04 – Golianovo

Informácia zverejnená na úradnej tabuli obce: Zverejňovaný dokument: Prepojovací VTL plynovod DN 500 PN 75 KS04 – Golianovo – záverečné stanovisko verejne dostupný k nahliadnutiu na Obecnom úrade, 1.posch.

Rozpočet na rok 2017

Schválený Rozpočet na rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1.polrok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli

Schválené VZN č. 3/2016 o podmienkach držania psov

Schválené VZN č. 3/2016 o podmienkach držania psov na území obce Ivanka pri Nitre bolo 8.12.2016 zverejnené na úradnej tabuli obce

Schválený dodatok č.1 k VZN č.4/2012

Schválený Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach na území obce Ivanka pri Nitre bol 8.12.2016 zverejnený na úradnej tabuli

Všetky informácie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

2.riadne zasadnutie OZ

2017-02-20 09:08:07

STAROSTA OBCE Ivanka pri Nitre, z v o l á v a v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 27.02.2017 (pondelok) o 16:00 hod. v sobášnej miestnosti kultúrneho domu

Čítajte viac

Detská ambulancia MUDr.Moniky Čiernej

2017-02-15 15:52:05

Oznamujeme, že v dňoch od 20.2. do 24.2.2017 bude ambulancia pre deti a dorast z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zatvorená. Zastupuje ju MUDr.Tencerová v ZS v Mojmírovciach od 7:30 do 11:30 hod. č. tel.: 037/7798 107

Čítajte viac

Návrh dodatku č.3 k VZN č.3/2013

2017-02-08 10:20:48

Návrh dodatku č.3 k VZN č.3/2013 bol zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac

Oznam o rekonštrukcii podláh v ZŠ

2017-01-26 13:05:55

Rekonštrukcia podláh v ZŠ Ivanka pri Nitre

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2017