3.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starosta obce Ivanka pri Nitre 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 26.04.2017 (streda) o 16:00 hod.v Kultúrnom dome

Pokračovanie

Stavanie mája

Srdečne Vás pozývame na tradičné stavanie mája pred Kultúrnym domom, ktoré sa uskutoční v piatok 28.apríla 2017 o 18:30 hod.

Pokračovanie

Zápis detí do MŠ na školský rok 2017/18

Zápis detí do Materskej školy - Roháčik v Ivanke pri Nitre, Novozámocká ul., č. 300 sa bude konať v termíne od 02.05.2017 - do 05.05.2017 v čase od 10.30 hod. do 11.30 hod. v budove materskej školy

Pokračovanie

Deň sv.Floriána

Dobrovoľný hasičský zbor obce Ivanka pri Nitre si vás dovoľuje pozvať na deň sv.Floriána a Deň hasičov, ktorý sa uskutoční dňa 6.5.2017 o 14:30 v miestnom parku v Ivanke pri Nitre

Pokračovanie

Májová veselica

MO Matice Slovenskej Vás pozýva na Májovú veselicu "batôžkovú" ktorá sa bude konať v sobotu 6.mája 2017 o 19:00 hod. v KD Ivanka pri Nitre

Pokračovanie

Cvičenie pre zdravie v Ivanke pri Nitre

Informujeme Vás o možnosti urobiť niečo pre svoje zdravie a dobrý pocit: Cvičenie: každý pondelok v telocvični ZŠ o 18:30 hod. a Pilates: každú stredu v sále Kultúrneho domu o 18:00 hod.

Pokračovanie

Informácia pre občanov obce

Oznamujeme občanom, že v uplynulých dňoch im bola doručená informácia z obce spolu s harmonogramom vývozu komunálneho a separovaného odpadu.

Pokračovanie

Mhd

Úradná tabuľa

3.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starosta obce Ivanka pri Nitre 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 26.04.2017 (streda) o 16:00 hod.v Kultúrnom dome

Zápis detí do MŠ na školský rok 2017/18

Zápis detí do Materskej školy - Roháčik v Ivanke pri Nitre, Novozámocká ul., č. 300 sa bude konať v termíne od 02.05.2017 - do 05.05.2017 v čase od 10.30 hod. do 11.30 hod. v budove materskej školy

Oznámenie - vypaľovanie a spaľovanie suchých porastov

Oznámenie - vypaľovanie a spaľovanie suchých porastov je protizákonné...

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre uznesením č. 11/2017, zo dňa 27.02.2017, podľa ustanovenia § 18a, odst. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre

Dodatok č.3 k VZN č.3/2013

Dodatok č.3 k VZN č.3/2013 bol zverejnený na úradnej tabuli

Oznam o rekonštrukcii podláh v ZŠ

Rekonštrukcia podláh v ZŠ Ivanka pri Nitre

Rozpočet na rok 2017

Schválený Rozpočet na rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1.polrok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli

Schválené VZN č. 3/2016 o podmienkach držania psov

Schválené VZN č. 3/2016 o podmienkach držania psov na území obce Ivanka pri Nitre bolo 8.12.2016 zverejnené na úradnej tabuli obce

Schválený dodatok č.1 k VZN č.4/2012

Schválený Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach na území obce Ivanka pri Nitre bol 8.12.2016 zverejnený na úradnej tabuli

Všetky informácie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

3.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017

2017-04-21 09:02:57

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starosta obce Ivanka pri Nitre 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 26.04.2017 (streda) o 16:00 hod.v Kultúrnom dome

Čítajte viac

Stavanie mája

2017-04-20 12:43:20

Srdečne Vás pozývame na tradičné stavanie mája pred Kultúrnym domom, ktoré sa uskutoční v piatok 28.apríla 2017 o 18:30 hod.

Čítajte viac

Zápis detí do MŠ na školský rok 2017/18

2017-04-19 12:34:41

Zápis detí do Materskej školy - Roháčik v Ivanke pri Nitre, Novozámocká ul., č. 300 sa bude konať v termíne od 02.05.2017 - do 05.05.2017 v čase od 10.30 hod. do 11.30 hod. v budove materskej školy

Čítajte viac

Deň sv.Floriána

2017-04-12 16:15:14

Dobrovoľný hasičský zbor obce Ivanka pri Nitre si vás dovoľuje pozvať na deň sv.Floriána a Deň hasičov, ktorý sa uskutoční dňa 6.5.2017 o 14:30 v miestnom parku v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2017